همسر تاسیساتی پلاسکو: ۵۰ سال در پلاسکو کار کرد، حالا می‌گویند پول نمی‌دهیم چون کار دومش آنجا بوده!

مراودات تجاری ایران و ژاپن آسان می‌شود
خانواده یکی از قربانیان پلاسکو می‌گوید: جسد عزیزشان به شکل سالم به آنها تحویل داده شده است.

مراودات تجاری ایران و ژاپن آسان می‌شود