خدمات 6 گانه پزشک خانواده به سالمندان فارس

مراسم شب سوم اباعبدالله (ع) در محله پشت بازار خرم آباد
«خبرجنوب» نوشت: قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بیش از 10 درصد جمعیت فارس سالمند هستند.

مراسم شب سوم اباعبدالله (ع) در محله پشت بازار خرم آباد