مراسم برترین‌های فوتسال/مس سونگون بهترین باشگاه حرفه‌ای شد

مراسم برترین‌های فوتسال/وحید لطفی بهترین بازیکن زیر 20 سال شد
باشگاه مس سونگون عنوان بهترین باشگاه در زمینه حرفه‌ای سازی را از آن خودش کرد.

مراسم برترین‌های فوتسال/وحید لطفی بهترین بازیکن زیر 20 سال شد