جذب ۹۶۰ میلیون دلار سرمایه در هشت ماهه نخست سال جاری

مراجعه ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی مرز شلمچه
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: رقم 960 میلیون دلار سرمایه در هشت ماهه سال جاری برای استان تهران جذب شده است.

مراجعه ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی مرز شلمچه