پیام‌های انتخاباتی؛ «برای ایران» پای صندوق بیایید /تکرار حماسه‌ ماندگاری دیگر/برای آینده انتخاب کنیم

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان: تنوع سازی در فعالیت های گردشگری در گرو ایجاد موزه های تخصصی
ستاد حسن روحانی با صدور پیامی، عضو جامعه مدرسین و همچنین عضو حزب موتلفه در گفتگویی از مردم خواستند تا پای صندوق رأی حضوربیابند.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان: تنوع سازی در فعالیت های گردشگری در گرو ایجاد موزه های تخصصی