پرداخت بیش از یک‌میلیارد تومان زکات توسط خیران و کشاورزان استان اردبیل در سال‌جاری

مدیران در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی مقاومت نکنند
خیران اردبیلی یک‌میلیارد و 70 میلیون تومان در سال‌جاری زکات مال پرداخت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است.

مدیران در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی مقاومت نکنند