فیلم | استخری برای فیل‌های باغ وحش وین با گنجایش ۱۵۰۰وان حمام

مدودف به امضای تحریم‌های مصوب کنگره آمریکا علیه روسیه واکنش نشان داد
ساخت استخر بزرگ برای فیل های باغ وحش وین درست به موقع، در اوج گرمای تابستان به پایان رسید. حجم آبی که در این استخر ریخته شده با گنجایش ۱۵۰۰وان حمام برابر است. مسیری نیز برای قدم زدن فیل ها در میان آب در نظر گرفته شده تا مجبور نشوند برای گردش از آب خارج شوند.

مدودف به امضای تحریم‌های مصوب کنگره آمریکا علیه روسیه واکنش نشان داد