یلدیریم: ایران، روسیه و ترکیه به دنبال ایجاد منطقه کاهش تنش جدید هستند

مدال برنز برای بانوان فوتسالیست‌ ایران
مهر نوشت: نخست وزیر ترکیه از همکاری ایران و روسیه و ترکیه برای ایجاد منطقه کاهش تنش جدید در سوریه، خبر داد.

مدال برنز برای بانوان فوتسالیست‌ ایران