نگرانی کسبه پاساژ کویتی‌ها از تخریب به دلیل پلاسکو/ ‌آتش و دود پایانی ندارد

مختاباد: از پس گرفتن استعفای مسجدجامعی استقبال می‌کنیم
ایسنا نوشت: امدادرسانی در منطقه پلاسکو امروز در سومین روز خود در حالی ادامه دارد که گزارش‌ها، حکایت از تخلیه دو پاساژ کویتی‌ها و پاساژ ضلعی شمالی پلاسکو و نگرانی برخی از کسبه‌ از احتمال آسیب رسیدن به این اماکن دارد.

مختاباد: از پس گرفتن استعفای مسجدجامعی استقبال می‌کنیم