دیدار نمایندگان ۷۰۰ منتقد با مدیر‌کل دفتر موسیقی/ جشنواره موسیقی فجر اساسنامه‌دار می‌شود

مخالفت مجلس با ادغام صندوق فولاد در سازمان تأمین اجتماعی
در دیدار نمایندگان پویش «گواهی دست چپ» و مدیر‌کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، مقرر شد پیش‌نویس اساسنامه جشنواره موسیقی فجر تا پایان سال جاری تهیه شود.

مخالفت مجلس با ادغام صندوق فولاد در سازمان تأمین اجتماعی