معرفی معاونین و روسای سازمان‌های مختلف شهرداری ارومیه

مخالفان همه‌پرسی جاده بغداد به کرکوک را بستند
شهردار ارومیه، معاونین و رئیس های سازمان های مختلف شهرداری ارومیه را بر اساس چارت جدید شهرداری‌ معرفی کرد.

مخالفان همه‌پرسی جاده بغداد به کرکوک را بستند