لادن مستوفی: فیلمنامه‌های خوبِ تلویزیون گرفتار مدیریت ضعیف‌اند

مخالفان ترامپ برای نامزدی میشل اوباما کمپین راه انداختند
لادن مستوفی معتقد است یکی از چیزهایی که تلویزیون این روزها به شدت از آن ضربه می‌خورد رد شدن فیلمنامه‌های خوب به علت مدیریت ضعیف است.

مخالفان ترامپ برای نامزدی میشل اوباما کمپین راه انداختند

واتساپ جی بی