گیلان میزبان مسابقات دوچرخه سواری سایکل کراس کشور شد

محکومیت یک کارفرما به درختکاری/ باید ۱۵۰۰ درخت بکارد!
مسابقات دوچرخه سواری رشته سایکل کراس قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در گیلان برگزار می شود.

محکومیت یک کارفرما به درختکاری/ باید ۱۵۰۰ درخت بکارد!