بازیگر «معمای شاه»: چون اسم شاه در سریال آمده مخالفان گارد می‌گیرند

محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد
میزان نوشت: نرگس محمدی، بازیگر «معمای شاه» از ویژگی‌های این سریال تاریخی می‌گوید و از مخاطبان می‌خواهد این مجموعه را تا آخر دنبال کنند.

محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد