شریفی‌نیا: تماشای سریال «معمای شاه» مثل مطالعه هزار جلد کتاب است

محمد علیزاده رکورد خودش را شکست
محمدرضا شریفی‌نیا، بازیگر سریال «معمای شاه»، دیدن این مجموعه را به مثابه مطالعه هزار جلد کتاب برای جوانان دانسته است.

محمد علیزاده رکورد خودش را شکست