قیمت‌های جدید انواع خودرو در بازار امروز

محمد اصفهانی «داغ نهان» را خواند
تسنیم گزارش داد:در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه تا بازار تعدادی از خودروها همچنان وجود دارد که همین امر عاملی شده تا بازار دلالی برای برخی از افراد فراهم شود.

محمد اصفهانی «داغ نهان» را خواند