پیام تسلیت حسین انتظامی به مدیر مسئول روزنامه الوفاق

محرم بستری برای تبلیغ و ترویج اسلام ناب محمدی
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت مادر مدیر مسئول روزنامه الوفاق را تسلیت گفت.

محرم بستری برای تبلیغ و ترویج اسلام ناب محمدی