آزمایش موفقیت‌آمیز جدیدترین موشک بالستیک ایران

محدودیت‌های تازه برای مسافران عازم آمریکا
خبرگزاری صداوسیما نوشت:موشک بالستیک دور برد خرمشهر با موفقیت آزمایش شد.

محدودیت‌های تازه برای مسافران عازم آمریکا