تصویر متحرک لوگو گوگل به مناسبت کشف ۷ سیاره شبیه زمین

محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد اعلام شد
گوگل لوگوی خود را به مناسبت کشف ۷ سیاره فراخورشیدی سنگی در حد و اندازه زمین تغییر داده است. این خبر مهم تاریخ علم جهشی بزرگ در عرصه نجوم و فضا به حساب می‌آید.

محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد اعلام شد