وزرای خارجه ایران و فرانسه با یکدیگر دیدار کردند

مجید نامجو مطلق:با جباری پنج سال پیش موافقم/پرسپولیس آبروی ایران است
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کرد.

مجید نامجو مطلق:با جباری پنج سال پیش موافقم/پرسپولیس آبروی ایران است