فیلم | تعقیب و گریز پلیس با سارقان وسایل خودروها در تهران

مجوز سورپرایز کی‌روش صادر شد
تعقیب و گریز پلیس با سارقان خودرو در تهران به تصادف و متوقف شدن خودرو سارقان انجامید.

مجوز سورپرایز کی‌روش صادر شد