استقبال زیباکلام از گفت وگوی سپاه پاسداران با اصلاح طلبان

مجمسه‌ها و طراحی‌های یک هنرمند در آب‌انبار
صادق زیبا کلام در گفت وگو با «آرمان» در باره گفت‌وگوی سپاه با اصلاح‌طلبان مصاحبه کرده است.

مجمسه‌ها و طراحی‌های یک هنرمند در آب‌انبار