مشکلی برای تامین برق در نیروگاه‌های کشور وجود ندارد

مجری تلویزیون آثار هنری‌ خود را رو کرد
مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت برق حرارتی اعلام کرد: نیروگاه‌های کشور طی چند روز گذشته از ذخیره گازوئیل خود استفاده کرده و مشکلی برای تامین برق در نیروگاه‌ها وجود ندارد.

مجری تلویزیون آثار هنری‌ خود را رو کرد