گلایه های یک استاد ادبیات دانشگاه در شب شعر شیراز

مجردها نمی توانند راننده سرویس مدارس باشند، مگر به یک شرط
«خبرجنوب» نوشت: دکتر حسن لی گفت: شیراز شهری متفاوت است اما این تفاوت به دلیل داشتن مدیران توانمند نیست بلکه به دلیل وجود فرهنگوران ارزشمند است.

مجردها نمی توانند راننده سرویس مدارس باشند، مگر به یک شرط