تصاویر | نتیجه بی‌توجهی به پل تاریخی سی وسه پل را ببینید

متکدیان در تهران دو شیفته کار می کنند/ جمع‌آوری 80 گدای میانماری در تهران
سی و سه پل همواره در چند دهه اخیر دچار بی‌مهری‌هایی بوده و سبب شده تا این بنای تاریخی زیبا و قابل توجه دچار ترک‌هایی در بدنه خود شود که به طور قطع بی‌توجهی به سی و سه پل از میان رفتن این بنای تاریخی را به همراه دارد.

متکدیان در تهران دو شیفته کار می کنند/ جمع‌آوری 80 گدای میانماری در تهران

واتساپ جی بی