نبرد اصولگرایان با اصولگرایان/ مجموع آرای رئیسی و قالیباف فاصله معناد‌‌اری با رای روحانی د‌‌ارد

متهم یک سال پس از جنایت ،اعتراف‌هایش را پس گرفت / من باجناقم را نکشتم؛ همسرش قاتل است
اعتماد نوشت:کد‌‌ام یک از ٦ کاند‌‌ید‌‌ای انتخابات، برند‌‌ه بازی بزرگ سیاسی ارد‌‌یبهشت٩٦ خواهد‌‌ بود‌‌؟

متهم یک سال پس از جنایت ،اعتراف‌هایش را پس گرفت / من باجناقم را نکشتم؛ همسرش قاتل است