تصاویر | تجربه دنیای زیبای زیر آب در کرواسی

«متروکه خوانی» در پلتفرم داربست اجرا خواهد شد
در یکی از پارک‌های شهر پولا کرواسی این امکان برای علاقه مندان به وجود آمده که با غواصی بتوانند دنیای زیر آب را تجربه کنند.

«متروکه خوانی» در پلتفرم داربست اجرا خواهد شد