ساخت عضله ارزان و با عملکرد واقعی از رشته‌های نایلون

ما اشتباهی هستیم!
ایرنا نوشت: محققان دانشگاه ام آی تی با استفاده از یک رشته نایلونی عادی و مرکب رسانا توانستند نوعی عضله مصنوعی بسازند که قابلیت اجرای بسیاری از عملکردهای عضلات واقعی را در اختیار می گذارد.

ما اشتباهی هستیم!