دستیار سابق کی‌روش معتبرترین مدرک فوتبال دنیا را گرفت

ماهینی: بزرگترین کمک من در خانه سفره پهن کردن است/ دعوت کی‌روش پاقدم دخترم بود
نمازی توانست مدرکی بگیرد که پیش از این تنها وحید هاشمیان آن را گرفته بود.

ماهینی: بزرگترین کمک من در خانه سفره پهن کردن است/ دعوت کی‌روش پاقدم دخترم بود