۱۹ خلبان مصری در پایگاه سوریه مستقر شدند

مارتین شولتز با ریاست پارلمان اروپا خداحافظی می‌کند
تسنیم نوشت: در راستای توسعه همکاری‌ها میان دمشق و قاهره، یگانی متشکل از ۱۹ خلبان مصری در پایگاه حماه سوریه مستقر شدند.

مارتین شولتز با ریاست پارلمان اروپا خداحافظی می‌کند