عکس | کشف محموله قاچاق در لاستیک کامیون

ماجرای کشف جسد شناور زن جوان در استخر مجتمع مسکونی
نوشابه‌های قاچاق مخفی شده در لاستیک خودرو؛ انواع نوشابه های انرژی زا و نوشیدنی های خارجی قاچاق از داخل لاستیک کامیون توسط ماموران گمرکات هرمزگان کشف شد.

ماجرای کشف جسد شناور زن جوان در استخر مجتمع مسکونی