تامین ۹۸ درصد برق کاستاریکا از انرژی‌های پاک

«ماجرای نیمروز» با بازی مهدی پاکدل و احمد مهران‌فر به پایان راه رسید
به گزارش مهر،کاستاریکا برق مورد نیاز خود در بیش از ۲۵۰ روز از سال گذشته را به وسیله انرژی پاک تامین کرد.

«ماجرای نیمروز» با بازی مهدی پاکدل و احمد مهران‌فر به پایان راه رسید