وکیل سردار آزمون شایعات محرومیت دو ساله او را تکذیب کرد

ماجرای آشنایی زنده یاد منصورخان پورحیدری و دکتر فریده شجاعی به روایت یک هم‌تیمی!
باشگاه قبلی سردار آزمون پرونده‌ای علیه او در فیفا تشکیل داده‌است.

ماجرای آشنایی زنده یاد منصورخان پورحیدری و دکتر فریده شجاعی به روایت یک هم‌تیمی!

oxin channel