دق کردن پدر بنیتا تکذیب شد

لیلی رشیدی از روحانی چه می خواهد؟/ اول اینکه ظریف بماند ، دوم اینکه…
24آنلاین نوشت: از صبح روز چهارشنبه خبری مبنی براین که «پدر بنیتا از غم از دست دادن فرزندش دق کرده و جان خود را از دست داده است» در فضای مجازی انتشار یافت.

لیلی رشیدی از روحانی چه می خواهد؟/ اول اینکه ظریف بماند ، دوم اینکه…