از واکنش مطهری به حادثه برخورد دو قطار تا امیرالمومنین شدن یک پادشاه/ پُربازدیدهای هفتم آذر

لیبرمن به آتش‌سوزی حیفا واکنش نشان داد
در هفتم آذر خبر رسید پادشاه مراکش گفته من امیرالمومنین هستم و علی مطهری هم به حادثه برخورد دو قطار در سمنان واکنش نشان داد که به همراه تعدادی دیگر از اخبار پربازدید شدند.

لیبرمن به آتش‌سوزی حیفا واکنش نشان داد