فیلم | لحظه عذرخواهی و استعفای مدیرعامل راه آهن در پخش زنده تلویزیونی

لوزانو رسما از ایران رفت
محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن کشور به دلیل تصادف قطارها در سمنان استعفا کرد.

لوزانو رسما از ایران رفت