مصدومیت دو استقلالی در تمرین امروز

لغو بازی‌های لیگ یونان به دلیل آتش‌سوزی
دو بازیکن استقلال در خلال تمرین امروز بر اثر برخورد با هم دچار مصدومیت شدند.

لغو بازی‌های لیگ یونان به دلیل آتش‌سوزی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر