فارس به اندازه 8 سال کمبود باران دارد

لزوم راه‌اندازی کارخانه‌های فراوری معدن در معادن سلماس
«خبرجنوب» نوشت: مدیرکل هواشناسی فارس از افزایش 62 درصدی میزان بارش های استان در سال زراعی جاری در مقایسه با سال زراعی گذشته خبر داد.

لزوم راه‌اندازی کارخانه‌های فراوری معدن در معادن سلماس