تساوی آلکمار با حضور جهانبخش

لرستان در حوزه کارگاههای توانمند سازی پیشگام است
تیم فوتبال آلکمار هلند که در ترکیب خود از مهاجم ایرانی‌اش بهره می‌برد مقابل رودا به تساوی دست یافت.

لرستان در حوزه کارگاههای توانمند سازی پیشگام است