نقش کی‌روش در انتخاب سرمربی تیم امید

لا‌دسیما برای نادال/ رافا سلطان رولاند گاروس
کارلوس کی‌روش در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال امید نقش خواهد داشت.

لا‌دسیما برای نادال/ رافا سلطان رولاند گاروس