شنیده شدن صدای مرموز از اعماق اقیانوس منجمد شمالی

لایحه یکسان‌سازی وضعیت قراردادی کارگران و کارکنان شهرداری تبریز تصویب شد
به گزارش همشهری آنلاین،اسکیموها و شکارچیان بومی یکی از مناطق دورافتاده در نوناووت کانادا به تازگی متوجه صدای عجیب،‌بوق‌مانند و زمزمه‌واری شده‌اند که از اعماق بستر اقیانوس منجمد شمالی شنیده می‌شود.

لایحه یکسان‌سازی وضعیت قراردادی کارگران و کارکنان شهرداری تبریز تصویب شد

دانلود shareit