شهاب‌باران آسمان در روز سه‌شنبه ۲۳ آذر

لامپی برای درمان توده‌های سرطانی
به گزارش ایرنا،مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: سه شنبه 23 آذر شاهد بارش شهابی سالیانه دوپیکری(جوزایی) خواهیم بود؛ تعداد بالای ZHR (تعداد بارش شهاب در ساعت) این بارش، آن را در راس بارش های سال 95 قرار داده است.

لامپی برای درمان توده‌های سرطانی