کنفرانس «پلورالیسم در وضعیت‌های اضطراری: جنبش، فضا و تفاوت دینی»

«لامبورگینی» ۲ اجرایی شد
کنفرانس «پلورالیسم در وضعیت‌های اضطراری: جنبش، فضا و تفاوت دینی» در دانشگاه کلمبیا، آمریکا برگزار می شود.

«لامبورگینی» ۲ اجرایی شد