امنیت داخلی یکی از مهمترین اموری است که به امنیت ملی کشور کمک می‌کند

لاغری به یک روش ساده: سرکارتان روزی 58 دقیقه کمتر بنشینید
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه امنیت ، یکی از فاکتور های اساسی در رشد و بالندگی اقتصادی هر جامعه محسوب می شود، گفت : بر اساس اعلام دبیرخانه شورای امنیت کشور ، استان لرستان در شاخص های مختلف ، از استان های امن کشور است .

لاغری به یک روش ساده: سرکارتان روزی 58 دقیقه کمتر بنشینید

دانلود زاپیا برای کامپیوتر