سرشماری اینترنتی چقدر به محیط زیست کمک کرد؟

لاریجانی در دیدار با فیصل مقداد: حمایت‌های ایران از سوریه استمرار خواهد داشت
با سرشماری اینترنتی، از حدود 65 هزار تن انتشار دی اکسیدکربن جلوگیری و 2450 اصله درخت حفظ شد.

لاریجانی در دیدار با فیصل مقداد: حمایت‌های ایران از سوریه استمرار خواهد داشت

دانلود تلگرام