موافقت فتح و حماس با تشکیل دولت وحدت ملی

لاریجانی: حمایت قاطع ایران از ملت و دولت سوریه /ما با مذاکرات قزاقستان مخالف نیستیم
مهر نوشت: نمایندگان فتح و حماس پس از سه روز مذاکره در مسکو با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کردند.

لاریجانی: حمایت قاطع ایران از ملت و دولت سوریه /ما با مذاکرات قزاقستان مخالف نیستیم