بیمه کارگران ساختمانی بار مالی برای تامین اجتماعی دارد

لاریجانی: آزادی حلب مقدمه پیروزی‌های بزرگ‌تر در منطقه است
ایرنا نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر 860 هزار کارگر ساختمانی زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که بیمه آنها یک هزار و 800 میلیارد تومان برای این سازمان بار مالی به همراه دارد اما ما تاکنون تنها توانسته ایم 800 میلیارد تومان آن را تامین کنیم.

لاریجانی: آزادی حلب مقدمه پیروزی‌های بزرگ‌تر در منطقه است