همکاری کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا

لاریجانی:حضور مردم در انتخابات شر دشمنان را برای مدتی کم می‌کند
ایران و اتحادیه اروپا همکاری های خود را در بخش کشاورزی و تجاری گسترش می دهند.

لاریجانی:حضور مردم در انتخابات شر دشمنان را برای مدتی کم می‌کند