باند های تبهکارانه در استان البرز زیر ذره بین نیروی انتظامی هستند

لاریجانی:برای ایران امروز چیزی مهمتر از یک جهش اقتصادی نیست
فرمانده نیروی انتظامی استان البرز گفت: بر اساس اقدامات و برنامه ریزیهای انجام شده و با تلاش ماموران نیروی انتظامی توانستیم چندین باند تبهکارانه را منهدم و با مرتکبین نیز برخورد قانونی لازم را انجام دهیم و کلیه باندهای تبهکارانه استان زیر ذره بین نیروی انتظامی است .فرمانده نیروی انتظامی استان البرز گفت: بر اساس اقدامات و برنامه ریزیهای انجام شده و با تلاش ماموران نیروی انتظامی توانستیم چندین باند تبهکارانه را منهدم و با مرتکبین نیز برخورد قانونی لازم را انجام دهیم و کلیه باندهای تبهکارانه استان زیر ذره بین نیروی انتظامی است .

لاریجانی:برای ایران امروز چیزی مهمتر از یک جهش اقتصادی نیست