نوروز در ایلام غار نوردی کنیم

لاریجانی:بحران در منطقه ناشی از نزاع مقاومت و غیرمقاومت است
وجود ۳۰ غار بزرگ و کوچک در استان ایلام باعث شده این استان یکی از مهمترین مقصدهای گردشگرانی باشد که به غارنوردی علاقه دارند.

لاریجانی:بحران در منطقه ناشی از نزاع مقاومت و غیرمقاومت است